thut

Cửa Thông Minh Điều Khiển Qua WiFi – TUHU

 

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

 

1

-MỞ CỬA TỪ XA QUA WIFI

-BẬT TẮT THIẾT BỊ QUA WIFI

 

thong-so-ki-thua

-VDK NODEMCU 8266

-Điện áp 5v

-MODULL298

 

thut

CODE:

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = “9e919b5e2d8f4225a3bfdde35f793b5”; //AuthToken copy ở Blynk Project
char ssid[] = “KT TuHu”; //Tên wifi
char pass[] = “11112222”; //Mật khẩu wifi
void setup()
{
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
BLYNK_WRITE(V1)
{
int pinValue = param.asInt();
Serial.print(“V1 Slider value is: “);
Serial.println(pinValue);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
}
BLYNK_WRITE(V2)
{
int pinValue = param.asInt();
Serial.print(“V2 Slider value is: “);
Serial.println(pinValue);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
}
void loop()
{
Blynk.run();
}

video-san-pham

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cửa Thông Minh Điều Khiển Qua WiFi – TUHU”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *