46492191_2299223047023161_7023960743892484096_n

Robot đi theo vật

0 comment

Robot tự đi theo vật ở trong bán kính 100cm, khi đến gần vật cách 20cm robot dừng lại, khi vật di chuyển robot tiếp tục đi theo Điện áp…

dolineatmega

Robot Dò Line Atmega16A

0 comment

Dò line, robot tự đi theo vạch đen Sử dụng thuật toán PID để bám đường Điện áp hoạt động 5VDC. Sử dụng arduno uno L298 Pin 18650 –Đang cập nhật…

dolinearrduino

Robot Dò line Arduino

0 comment

Dò line, robot tự đi theo vạch đen Sử dụng thuật toán PID để bám đường Điện áp hoạt động 5VDC. Sử dụng arduno uno L298 Pin 18650 –Đang cập nhật…

eeeeeeeeeeee

0 comment

MẠCH BÀN XOAY TRƯNG BÀY SẢN PHẨM Dùng điều khiển bàn xoay sản phẩm quay với các tốc độ khác nhau, hỗ trợ tính năng quay snapshot Sử dụng điện…