Bơm nhu động

0 comment

Bơm chính xác lượng chất lỏng cần bơm Bơm chính xác theo tốc độ cài đặt Điện áp hoạt động 5VDC. Sử dụng arduno nano Bơm nhu động sử dụng động…

Mạch ấp trứng vịt

0 comment

-Xem nhiệt độ môi trường -Cảnh báo quá ngưỡng nhiệt đã cài – Ấp trứng vịt theo nhiệt độ cài đặt   -VDK arduno -Điện áp 5v -Cảm  biến  DS18b20,…

Robot đi theo vật

0 comment

Robot tự đi theo vật ở trong bán kính 100cm, khi đến gần vật cách 20cm robot dừng lại, khi vật di chuyển robot tiếp tục đi theo Điện áp…

Robot Dò Line Atmega16A

0 comment

Dò line, robot tự đi theo vạch đen Sử dụng thuật toán PID để bám đường Điện áp hoạt động 5VDC. Sử dụng arduno uno L298 Pin 18650 –Đang cập nhật…

Robot Dò line Arduino

0 comment

Dò line, robot tự đi theo vạch đen Sử dụng thuật toán PID để bám đường Điện áp hoạt động 5VDC. Sử dụng arduno uno L298 Pin 18650 –Đang cập nhật…