BẢNG GIÁ

2 comments

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN SINH VIÊN

 • Đồ án sinh viên năm 1 = 200.000 đ.
 • Đồ án sinh viên năm 2 = 300.000 đ
 • Đồ án sinh viên năm 3 = 400.000 đ
 • Đồ án sinh viên năm 4 = 500.000 đ
 • Đồ án sinh viên năm 5 = 600.000 đ
 • Đồ án tốt nghiệp ra trường = thương lượng trực tiếp.

DỰ ÁN ĐIỆN TỬ

 • Nghiên cứu và thiết kế cấp độ 0 = 500.000 đ
 • Nghiên cứu và thiết kế cấp độ 1 = 1000.000 đ
 • Nghiên cứu và thiết kế cấp độ 2 = 1500.000 đ
 • Nghiên cứu và thiết kế cấp độ 3 = 2000.000 đ
 • Nghiên cứu và thiết kế cấp độ 4 = 2500.000 đ
 • Nghiên cứu và thiết kế cấp độ 5 = 3000.000 đ.
 • Nghiên cứu và thiết kế cấp độ 6 = 3500.000 đ
 • Nghiên cứu và thiết kế cấp độ 7 = 4000.000 đ
 • Dự án trên 5 triệu thương lượng.

Bàn giao toàn bộ code và nguyên lý mạch in gốc cho khách hàng.

Hỗ trợ kĩ thuật nhiệt tình miễn phí cho khách hàng.

Comments (2)

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *